Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/lightweb/public/tuxer-old/wp-content/themes/thestory/functions/functions-general.php on line 300

Personuppgifter kopplade till våra marknadsaktiviteter, nyhetsbrev, erbjudanden eller annan mailkommunikation från oss.

1.1.Vem ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter?

Vårt huvudkontor AB GW Greiff & Co (Org nr: 556056-2000), Mariehällsvägen 37A, 16865 Bromma är registeransvariga för de personuppgifter vi behandlar om dig.

1.2.Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

1.2.1. För att kunna hantera beställningar/köp

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt, ej betalkort information).
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Varför samlar vi in dessa uppgifter gällande beställningar/köp?

 • För att kunna leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Hantera retur, reklamation- och byten.

1.3.1. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

 • Vi behandlar dina personliga data för att kunna kommunicera med och att skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation består av nyhetsbrev, information om Greiff’s, varumärket Tuxer, om våra produkter och inbjudningar till evenemang och mässor.
 • Vi skickar denna information utifrån vårt intresse av att upprätthålla en affärsrelation till dig och för att kommunicera med dig i din professionella kapacitet avseende information och händelser som vi tror är i ditt intresse.
 • Om du har gett ditt samtycke till vår behandling av personlig data kommer vi att behandla dina personliga data för ovanstående ändamål och att skicka marknadsföringskommunikation baserad på ditt samtycke

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Social identitet
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

Varför samlar vi in dessa uppgifter gällande produkter och tjänster?

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

1.4.1. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Varför samlar vi in dessa uppgifter gällande tävlingar och event?

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

1.5.1. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, felet/klagomålet på produkt.

1.6.Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas endast av Greiff & Co och kommer inte att säljas till tredje part. Dessa personuppgifter kan komma att delas för distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

1.7.Hur länge behandlar och lagrar vi dina personuppgifter?

Om du har gett ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter tills du har dragit tillbaka ditt samtycke. Du kan enkelt dra tillbaka ditt samtycke genom att trycka länken och avregistrera dig från vår elektroniska kommunikation.

Om du inte har samtyckt men om vi har en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare så behandlar vi din information i femton (15) månader.

Väljer du att aktivt avregistrera dig från vår kommunikation kommer vi omedelbart att avregistrera dina personuppgifter för vår marknadsföring.

2. Cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder våra webbplatser och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på tuxer.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

2.1. Google analytics och sociala nätverk

 • Vi använder Google Analytics för att analysera användandet av tuxer.se. Google Analytics förser oss med aggregerad data som hjälper oss att ta affärsmässiga, och innehållsmässiga beslut. Slutligen, Google, som tredjepartleverantör, kontrollerar informationen som samlas in genom Google Analytics och du kan kontrollera Googles sekretesspraxis innan du besöker våra webbsajter. Här hittar du mer information om Googles policy: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 • Vi använder Cookies på våra webbsajter för att koppla vårt innehåll till sociala nätverk, som till exempel Facebook. Om du som besökare tidigare tagit emot en Cookie från nämnda sociala Nätverk, för att du har konto hos dem, eller besökt nätverket i fråga, skickas den informationen i Cookien till valt socialt nätverk när du besöker våra webbsajter, där kopplingen finns. Här hittar du mer information om Facebooks policy:  https://www.facebook.com/help/cookies

3. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har angående vår behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss för att utöva dina rättigheter (se kontaktinformation nedan).

3.1.Rätt att återkalla ditt samtycke och motsätta sig behandlingen

Du kan när som helst dra tillbaka det samtycke du har gett oss, antingen helt eller delvis, från och med dagen för återkallandet.

Du kan göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Vi kommer då sluta behandla dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av intresseavvägning.

3.2.Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur personuppgifterna behandlas. Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

3.3.Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödig fördröjning få felaktig information korrigerad och för att få ofullständig information slutförd genom att ge oss rätt information.

3.4.Rätt att radera (rätt att glömma) och begränsa data

Du har rätt att när som helst begära att dina data raderas, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till det syfte som informationen samlades in för, eller om du invänder mot bearbetning som grundar sig på våra legitima intressen (marknadsföring).

Du kan också begära att vissa behandlingar av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du protesterar mot datans noggrannhet.

3.5.Rätt till dataöverföring

Om du har gett ditt samtycke till bearbetningen eller om den rättsliga grunden för bearbetning är att uppfylla ett avtal med dig, har du rätt att erhålla de personuppgifter du har lämnat oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådan till en annan part, eller få vår hjälp att överföra data till en annan kontroller när det är tekniskt möjligt.

3.6.Rätt till invändning


Om du har några klagomål om vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Våra kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss gällande frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på nedan uppgifter:

AB GW Greiff & Co
Organisationsnummer: 556056-2000
Postadress: Box 1215, 171 23 Solna, Sweden
Telefon: +46 8 51460560
E-mail: gdpr@greiffs.com